24 stycznia w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń dotyczące nowej uchwały Rady Miasta Częstochowy o  inicjatywie lokalnej.


Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia lokalności społecznej, na rzecz i z inicjatywy, dla których je podjęto.


Podczas spotkania członkowie Rad Dzielnic oraz pozostali liderzy społeczności lokalnej mogli się zapoznać ze szczegółami uchwały, dowiedzieć się jak aktywnie działać dla dobra mieszkańców, współuczestniczyć w rozwoju lokalnym, na czym polega partycypacja obywatelska czy jakie zadania powinni sobie wyznaczyć, by działać efektywnie.


Osoby zainteresowane pozyskiwaniem środków na rozwój swojej dzielnicy, możliwymi formami wsparcia projektu, chcące zdobyć umiejętności przygotowywania wniosków o dofinansowanie inicjatywy lokalnej oraz wiedzę z zakresu skutecznej aktywizacji mieszkańców, a które nie wzięły udziału w ostatnim spotkaniu, będą miały ponowną szansę udziału w szkoleniu 1 lutego o godz. 14.00.

Zgłoszenia swojego udziału dokonać można w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych telefonicznie: 34 370 74 80, e-mailem: bik@czestochowa.um.gov.pl lub osobiście w siedzibie Biura przy ul. Focha 19/21 w pokoju 46. Ilość miejsc jest ograniczona a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.