Osoby, które chcą mieć wpływ, no to jak rozwija się Częstochowa zapraszamy do udziału w warsztatach charrette, których celem będzie przygotowanie planu wykorzystania potencjału Starego Miasta i przekształcenie go w atrakcyjną, tętniącą życiem dzielnicę.


Warsztaty odbędą się w dniach 5-6-7 marca 2012 roku w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie przy ul. Targowej 29. Współorganizatorem warsztatów jest Śląski Związek Gmin i Powiatów. Spotkania prowadzić będzie dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz członek Rady Programowej Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

Warsztaty CHARRETTE są metodą zaangażowania różnych interesariuszy w proces projektowania urbanistycznego. Podczas intensywnych, kilkudniowych sesji  przedstawiciele samorządu i administracji, organizacji pozarządowych, naukowcy, deweloperzy, przedsiębiorcy mieszkańcy i inni zainteresowani, wspólnie z projektantami opracowują programy, tworzą i weryfikują koncepcje, doprowadzając do określenia całościowej wizji urbanistycznej. Warsztaty poprzedza odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Uczestnicy mają realny wpływ na założenia ideowe projektów i uzyskują poczucie współdecydowania, które zwiększa ich zaangażowanie w późniejszym procesie realizacji. Warsztaty są formą demokracji bezpośredniej, a równocześnie skutecznym narzędziem, pomagającym w uporządkowaniu priorytetów rozwojowych i podnoszeniu wartości przestrzeni.

Działania w ramach warsztatów są bardzo intensywne a ich celem jest wypracowanie i zaprezentowanie gotowej koncepcji urbanistycznej, zawierającej elementy z dziedziny społecznej, ekonomicznej i kulturalnej. Wypracowane pomysły muszą uzyskać aprobatę wszystkich uczestników.

W związku z powyższym proszę o przekazanie informacji, bądź zainteresowanie udziałem w warsztatach mieszkańców dzielnicy Stare Miasto.

Ze względów organizacyjnych proszę o zgłaszanie udziału w warsztatach w Urzędzie Miasta Częstochowy, przy ul. Śląskiej 11/13, w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej –  pokój 405,  tel. 34 37 07 635 lub na adres poczty elektronicznej: bpr@czestochowa.um.gov.pl