Mapa równości Częstochowy była tematem warsztatów, w których wzięli udział przedstawiciele częstochowskich organizacji pozarządowych.  Celem spotkania była praca nad ustaleniem możliwych obszarów dyskryminacji w naszym mieście.  

 

Warsztaty to jeden z efektów przystąpienia Częstochowy do projektu „Równość w samorządzie” wspierającego urzędy samorządu terytorialnego w Polsce we wdrożeniu polityki równości i przeciwdziałania dyskryminacji.

Uczestnicy podczas wspólnej debaty wyszczególnili te dziedziny życia w mieście, które wymagają naszej większej uwagi.

 

Z dokonanej w trakcie spotkania analizy wynika, że na bariery w dostępie do oferty edukacyjnej, kulturalnej, opieki zdrowotnej czy społecznej najczęściej natykają się osoby niepełnosprawne i seniorzy.

 

–  Początkiem naszej pracy musi być dokładna analiza, a to właśnie organizacje pozarządowe są na co dzień najbliżej osób, które potrzebują wsparcia. Podczas kolejnych warsztatach będziemy zastanawiać się nad sposobami likwidowania barier, które mogą stanowić przyczynę dyskryminacji różnych grup społecznych w naszym mieście – wyjaśniła Agata Wierny,  Pełnomocnik ds. Równych Szans.

 

[nggallery id=12]