Już od 5  do 11 grudnia będziecie mogli zagłosować na najlepsze Waszym zdaniem propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 rok. Obecnie trwa 2 etap weryfikacji formalno-prawnej złożonych przez Was propozycji, który zakończy się 30 listopada. ZESTAWIENIE PROPOZYCJI PODDANYCH POD GŁOSOWANIE ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ!

Zapoznaj się z zasadami głosowania!


Jak zagłosować? To bardzo proste!

 • Oddaj swój głos w terminie 5-11 grudnia br. na Karcie do głosowania lub za pomocą aplikacji internetowej, która dostępna będzie na www.konsultacje.czestochowa.pl.
 • Możesz wziąć udział w głosowaniu jeśli:
  jesteś mieszkańcem Częstochowy,
  w dniu oddania głosu ukończyłeś 13 lat.
 • Możesz zagłosować na maksymalnie 10 zadań o charakterze ogólnomiejskim (do dyspozycji 10 punktów) i 10 zadań o charakterze dzielnicowym (do dyspozycji 10 punktów), przyznając wybranym zadaniom określoną ilość pełnych punktów.
 • Nie możesz przekroczyć sumy 10 punktów na dany charakter zadania. Niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu.
 • W przypadku zadań o charakterze dzielnicowym, głosujesz na propozycje zadań dotyczące dzielnicy, w której mieszkasz.

 

 • Możesz zagłosować w następujących miejscach:

1. na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe (dla każdej dzielnicy) w budynkach urzędu miasta:

 • ul. Śląska 11/13 Informacja Ogólna, parter, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godzinach pracy urzędu oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,
 • Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, ul. Focha 19/21 pok. 46, 1 piętro, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godzinach pracy urzędu oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,
 • ul. Waszyngtona 5, Informacja Ogólna, 1 piętro, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godzinach pracy urzędu;

2. Na zadania ogólnomiejskie i realizowane odpowiednio w poszczególnych niżej wymienionych dzielnicach:

 • Błeszno Miejskie Przedszkole nr 19, ul. Szkolna 1, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,
 • Częstochówka-Parkitka – Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Sikorskiego 56, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,
 • Dźbów – Szkoła Podstawowa Nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br.  w godz. 10.00 – 12.00,
 • Gnaszyn-Kawodrza – Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Festynowa 24, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,
 • Grabówka – Gimnazjum Nr 14, ul. Św. Rocha 221, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br.  w godz. 10.00 – 12.00,
 • Kiedrzyn – Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Ludowa 58, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br.  w godz. 10.00 – 12.00,
 • Lisiniec – Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Wręczycka 111/115, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,
 • Mirów – Zespół Szkół Nr 3, ul. Rozdolna 5, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br.  w godz. 10.00 – 12.00,
 • Ostatni Grosz – Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Szczytowa 28/30, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,
 • Podjasnogórska – Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Św. Barbary 32, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,
 • Północ – Zespół Szkół Nr 1, ul. Kukuczki 30, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br.  w godz. 10.00 – 12.00,
 • Raków – Gimnazjum Nr 7, ul. Zamenhofa 23, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br.  w godz. 10.00 – 12.00,
 • Stare Miasto – Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Warszawska 31, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,
 • Stradom – Gimnazjum Nr 16, ul. Ułańska 5/7, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br.  w godz. 10.00 – 12.00,
 • Śródmieście – Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,
 • Trzech Wieszczów – Gimnazjum Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 15, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,
 • Tysiąclecie – Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Księżycowa 6, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,
 • Wrzosowiak – Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Orkana 95/109, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,
 • Wyczerpy-Aniołów – Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Hubermana 7, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00,
 • Zawodzie-Dąbie – Gimnazjum Nr 17, ul. Legionów 23, w dniach: 5, 8, 9, 10, 11 grudnia br. w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniach 6, 7 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00.

3. Przez internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania dostępnej:

 • na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl;
 • w infomatach miejskich.

4. Za pośrednictwem poczty, wysyłając pobraną ze strony internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl Kartę do głosowania na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z zastrzeżeniem, że o ważności głosu decyduje data wpływu karty do Urzędu.

 

! Podczas głosowania będziesz miał zapewniony dostęp do Zestawienia Propozycji Zadań poddawanych pod głosowanie, wraz z ich krótką charakterystyką i podaniem informacji na temat przewidywanych kosztów realizacji.

 

! Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w Karcie do głosowania / aplikacji internetowej do głosowania.

 

! Oddanie więcej niż 1 ważnego głosu powoduje nieważność oddanych głosów.

 

! W przypadku składania Karty do głosowania w imieniu innej osoby:

 • należy obowiązkowo wypełnić oświadczenia znajdujące się na odwrocie Karty do głosowania. Oświadczenie nr 1 – wypełnia głosujący, Oświadczenie nr 2 – wypełnia osoba składająca kartę do głosowania,
 • należy złożyć kartę w punkcie do głosowania zlokalizowanym we właściwej dzielnicy,
 • karta obowiązkowo musi zostać opatrzona podpisem członka komisji przyjmującego kartę.

 

Masz pytania?  Zadzwoń: 34/3707 498, lub napisz: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl