Przeszkolonych zostało już prawie 50 Lokalnych Liderów Budżetu Obywatelskiego. Liderzy będą między innymi organizować i przeprowadzać spotkania w dzielnicach dotyczące budżetu obywatelskiego, będą doradzać mieszkańcom w zakresie składania propozycji zadań, będą promować głosowanie i zadania poddane pod głosowanie.