Jeśli lubisz i chcesz działać na rzecz miasta, masz głowę pełną pomysłów i nie boisz się wyzwań – weź udział w szkoleniu i zostań lokalnym liderem budżetu obywatelskiego!

Uwaga!

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami ogłaszamy dodatkowy nabór. Kolejne szkolenie odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r., w godzinach od 13.00 do 17.00, w Sali Błękitnej USC, ul. Focha 19/21. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu na adres mailowy: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl, do dnia 18 maja 2016 r. Pierwszeństwo mają osoby, które nie zostały zakwalifikowane w poprzednim naborze. Szkolenie jest bezpłatne.

 

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

  • jak być dobrym liderem,
  • jak pracować na rzecz swojej dzielnicy i miasta,
  • nauczysz się jak działa budżet obywatelski w Częstochowie.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w dwóch terminach (należy wybrać preferowany termin): 1) 10 maja 2016 r. w godzinach od 13.00 do 17.00, 2) 17 maja 2016 r. w godzinach od 13.00 do 17.00, w Sali Błękitnej USC, ul. Focha 19/21. Każdorazowo dla grupy 16 osób.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat, identyfikator, koszulkę lidera BO oraz materiały szkoleniowe.

Lista liderów zostanie opublikowana na stronie: www.konsultacje.czestochowa.pl oraz przekazana do Rad Dzielnic w celu współpracy.

Osoby przeszkolone będą zobowiązane do:

  • zorganizowania i przeprowadzenia w swojej dzielnicy jednego spotkania doradczego w okresie naboru formularzy zadań składanych w ramach budżetu obywatelskiego,
  • bieżącego wspierania pracowników urzędu w przedsięwzięciach realizowanych wspólnie z partnerem społecznym na rzecz propagowania i realizacji budżetu obywatelskiego,
  • promocji głosowania oraz zadań poddanych pod głosowanie.

Rozpoczynając kolejną edycję budżetu obywatelskiego zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przygotowanie lokalnych liderów zaangażowanych w działania na rzecz budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

 

Wyniki naboru:

 

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie liderów BO 10 maja

 

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie liderów BO 17 maja

 

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie liderów BO 24 maja