Zapraszamy do udziału w ewaluacji zakończonej III edycji budżetu obywatelskiego. Częstochowa jest miastem, w którym zasady dotyczące budżetu obywatelskiego tworzymy wspólnie.

W związku z tym, prosimy o wypełnienie ankiety, dzięki której będziemy mogli poznać Państwa opinie odnoszące się do przebiegu tegorocznej edycji.

Wszelkie Państwa spostrzeżenia pozwolą nam usprawnić proces tworzenia budżetu obywatelskiego w kolejnych latach. Przekazane uwagi zostaną zebrane oraz poddane szczegółowej i wnikliwej analizie podczas wysłuchania publicznego, które odbędzie się w czwartek, 9 lutego br. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych budżetem obywatelskim serdecznie zapraszamy do udziału.

W oparciu o podjęte podczas dyskusji ustalenia wprowadzone zostaną niezbędne korekty do obowiązujących procedur oraz aktów prawa lokalnego.

 

Budżet obywatelski pozwala nam w sposób bezpośredni wpływać na to jak zmienia się nasze miasto. W 2016 roku zrealizowanych zostało z powodzeniem ponad 100 pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców. Powstały m.in. nowe boiska, wyremontowano i doposażono wiele bibliotek, zrewitalizowano liczne skwery i place zabaw, poprawiła się infrastruktura pieszo-rowerowa.

 

W 2017 roku zrealizujemy 114 nowych pomysłów, na które głosowało ponad 20 tysięcy częstochowian. Nieustannie pracujemy nad poprawą procedur częstochowskiego budżetu obywatelskiego tak, aby zachęcały do udziału w tym przedsięwzięciu. Dlatego też, będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dostępnej tutaj.

 

Tutaj dostępne są aktualnie obowiązujące akty prawne BO.

 

 

Na ankiety oczekujemy do dnia 1 lutego 2017 r.