Serdecznie zapraszamy mieszkańców Częstochowy do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym podsumowującym proces ewaluacji zakończonej niedawno III edycji budżetu obywatelskiego.


Spotkanie odbędzie się w dniu 9 lutego br. (czwartek) o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.


W trakcie dyskusji z udziałem zainteresowanych mieszkańców, wspólnie omówimy wyniki ankiety ewaluacyjnej oraz przeanalizujemy zasadność zgłoszonych propozycji zmian. Projekt uchwały o tworzeniu budżetu obywatelskiego w Częstochowie zostanie opracowany na podstawie wnikliwych analiz wszystkich zgłoszonych uwag i będzie zawierał zapisy, które zostaną zaaprobowane przez uczestników wysłuchania publicznego.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem cząstkowym z procesu ewaluacji, w którym zamieszczono wyniki ankiety przeprowadzonej w styczniu wśród mieszkańców naszego miasta.