Zakończył się nabór wniosków do IV edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy wykazali się dużą kreatywnością. W tym roku wpłynęło jeszcze więcej propozycji zadań niż w poprzedniej edycji.

 

Wnioski dotyczą m. in. zmian i ulepszeń w zakresie infrastruktury, organizacji wydarzeń kulturalnych (m.in. koncertów, spotkań autorskich), warsztatów, zajęć sportowych, doposażenia filii bibliotecznych, przeprowadzenia badań przesiewowych i kampanii społecznych. Zdecydowana większość zgłoszonych projektów to zadania dzielnicowe.

 

Ze złożonymi wnioskami można zapoznać się na stronie internetowej https://budzet.czestochowa.um.gov.pl:81/ . Aktualnie trwa weryfikacja propozycji zadań pod kątem poprawności i kompletności wypełnienia formularzy zgłoszeniowych, właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne urzędu miasta dokonują analizy możliwości realizacji proponowanych zadań w ramach budżetu obywatelskiego pod względem formalnoprawnym i przygotowują preliminarze kosztów realizacji zadań.

 

Zestawienie wszystkich formularzy propozycji zadań, które będą poddane pod głosowanie, zostanie opublikowane 21 września 2017 r.