Już od 25 maja można składać propozycje zadań w ramach V edycji budżetu obywatelskiego! Nabór zadań potrwa do 31 lipca.

.

W tym roku pula budżetu obywatelskiego w Częstochowie to prawie 9,5 miliona złotych!

.

Kliknij tutaj i zgłoś swoją propozycję!

.

Przed zgłoszeniem propozycji zadania zapoznaj się ze z Broszurą informacyjną BO 2019.

.

UWAGA!

Jeśli chcesz zgłosić propozycję zadania INWESTYCYJNEGO zlokalizowanego na terenie gminnej jednostki organizacyjnej (szkoła, przedszkole, biblioteka, obiekt MORiR itp,.) pamiętaj, że takie zadanie może być zgłoszone WYŁĄCZNIE jako zadanie o charakterze OGÓLNOMIEJSKIM! Przykłady: Budowa boiska przy SP nr…., Stworzenie pracowni multimedialnej w MP nr……