Od 6 do 25 września 2019 r. potrwa głosowanie w VI edycji budżetu obywatelskiego.

Projekty, które zdobędą największą ilość głosów mieszkanek i mieszkańców, będą realizowane w 2020 r. W puli jest blisko 9,5 miliona złotych. Wybierać można spośród 91 propozycji ogólnomiejskich oraz 332 dzielnicowych.  

Głosować można w następujący sposób:

  • przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej dostępnej tutaj,
  • w komisji do głosowania znajdującej się w Urzędzie Miasta Częstochowy, w Referacie Dialogu i Praw Człowieka przy ul. Focha 19/21, w pokoju 32 – w godzinach pracy urzędu, czyli od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:30,
  • osoby o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z możliwości glosowania w swoim miejscu zamieszkania, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Referatu Dialogu i Praw Człowieka Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy (tel. 34 37 07 497).

Przypominamy, że udział w głosowaniu mogą wziąć wszystkie mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 13. rok życia.

Zachęcamy do głosowania!