Od 27 sierpnia do 30 września 2019 r. trwają konsultacje społeczne z mieszkankami i mieszkańcami Częstochowy, dotyczące projektu „Odnowa Promenady Niemena”.

 

Proponowane są dwa warianty. Pierwszy z nich zakłada m.in. likwidację istniejącego amfiteatru na rzecz poszerzonej strefy rekreacyjno-sportowej, stworzenie nowej fontanny z pergolą (w miejscu po byłej fontannie) i dodatkowego pasa zieleni rozdzielającego główny deptak. Drugi wariant przewiduje np. przebudowę i modernizację amfiteatru,  stworzenie ciągu wodnego wzdłuż głównego deptaka, swego rodzaju ,,sali lekcyjnej” dla dzieci pod gołym niebem czy wodnego placu zabaw (zamiast fontanny).

 

Opinie dotyczące proponowanych wariantów projektów oraz wszelkie uwagi, pomysły, sugestie i zastrzeżenia można zgłaszać poprzez stronę http://www.promenada.czestochowa.pl.

 

Ankietę konsultacyjną można wypełnić także w formie papierowej w  Referacie Dialogu i Praw Człowieka Urzędu Miasta w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21, pokój 32, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 albo w mobilnym punkcie do głosowania organizowanym w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego, zgodnie z harmonogramem.

Ponadto odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i mieszkankami, o którego terminie wkrótce poinformujemy.