II EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:

ZARZĄDZENIE Nr 218.2015 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad budżetu obywatelskiego na 2016 r.

UCHWAŁA NR 63.IX.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego

I EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:

UCHWAŁA NR 908/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie tworzenia budżetu partycypacyjnego

ZARZĄDZENIE Nr 2134/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r.

ZARZĄDZENIE nr 2293/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 26 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 2304/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 6 października 2014 r. w sprawie procedur weryfikacji formalno-prawnej formularzy propozycji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego

ZARZĄDZENIE nr 2389/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad głosowania nad propozycjami zadań w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r. i wskazania miejsc do głosowania