Zadanie wybrane przez mieszkańców Częstochowy do realizacji w 2016 roku:

Lp Nr zadania Nazwa zadania Liczba punktów Szacunkowa kwota realizacji Zadanie bieżące Zadanie inwestycyjne Jednostka merytoryczna UWAGI
               
1 761 Budowa ogólnodostępnego krytego boiska treningowego, ul. Limanowskiego w Częstochowie 53361 1 561 550   1 561 550 Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Zmiana nazwy na wniosek IZ, poprzednia nazwa: Budowa ogólnodostępnego krytego boiska treningowego
2 688 Remont i reorganizacja Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Kościuszki 4 20800 190 000 190 000   Wydział Kultury, Promocji i Sportu Zmiana nazwy na wniosek KPS, poprzednia nazwa: Remont i reorganizacja Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie.
3 21 Zamontowanie betonowych stołów do gry w tenisa stołowego wraz z wybrukowaniem otoczenia wokół stołów oraz ławek i koszy na śmieci 1870 10 000   10 000 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Zmiana nazwy na wniosek OŚR, poprzednia nazwa: Posadowienie betonowych stołów do gry w tenisa stołowego wraz z wybrukowaniem otoczenia wokół stołów oraz dostawieniem ławki i kosza na śmieci
4 229 Zakup smyczy i obroży dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie 1307 2 400 2 400   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Zmiana nazwy na wniosek OŚR, poprzednia nazwa: Zakup smyczy i obroży dla psów – podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie
5 261 Żywa Biblioteka / Human Library Czestochowa 1059 7 000 7 000   Wydział Polityki Społecznej
6 585 Warsztaty artystyczne z techniki decoupage – zajęcia w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Kościuszki 4 980 1 490 1 490   Wydział Kultury, Promocji i Sportu Zmiana nazwy na wniosek KPS, poprzednia nazwa: Warsztaty artystyczne z techniki decoupage
7 203 Karmniki dla wiewiórek w Parkach Podjasnogórskich 565 1 500 1 500   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Zmiana nazwy na wniosek OŚR, poprzednia nazwa: Karmniki dla wiewiórek
8 430 Podajniki i worki na psie odchody w Alei Najświętszej Maryi Panny 114 2 000 2 000   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Zmiana nazwy na wniosek OŚR, poprzednia nazwa: Podajniki + worki na psie kupy w Alei NMP

Zadania wybrane przez mieszkańców Częstochowy do realizacji na 2015 rok

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

84

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa

14929

450 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych
tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:
Bogumiła Brzeska
tel. 34 370 76 21

Zadanie zrealizowano.

Zadanie jest w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia realizacji do 3.11.2015 r

Uzyskano pozwolenie na budowę.
Wybrano wykonawcę robót.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 16.03.2015r. Przewidywana realizacja zadań: III i IV kwartał
2015 r.

61

Sanitariaty miejskie

7743

250 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa
tel. 34 370 74 16

Zadanie zrealizowano.

Trwają prace projektowe przyłączy: energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz adaptacji toalety automatycznej składającej się z dwóch kompaktów, przewidzianej do posadowienia na Placu Daszyńskiego w miejscu po byłym szalecie podziemnym. Spodziewany termin realizacji zadania to 15 listopada br. 

Planowane jest wybudowanie dwóch toalet WC MINI CLASSIC na Placu Daszyńskiego w miejscu po byłym szalecie podziemnym. Toalety te będą finansowane z budżetu obywatelskiego i wybudowane przez Oczyszczalnię Ścieków „Warta” S.A.

93

Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie

7303

450 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych
tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie: Bogumiła Brzeska
tel. 34 370 76 21

Zadanie zrealizowano.

Zadanie jest w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia realizacji do 3.11.2015 r

Uzyskano pozwolenie na budowę.
Wybrano wykonawcę robót.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 16.03.2015r. Przewidywana realizacja zadań: III i IV kwartał
2015 r.

karta zmian - boisko przy SP30

92

Malowanie Filii bibliotecznej nr 2
– podniesienie estetyki
i funkcjonalności wnętrz

7069

30 817,50 zł

Wydział Kultury, Promocji
i Sportu
tel. 34 370 73 27

Zadanie zrealizowano.

Przekazanie środków na realizację zadania dotacją celową dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie

1

Profesjonalny skatepark Częstochowa

4702

500 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych
tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:
Lidia Doniec
tel. 34 370 76 52

Zadanie zrealizowano.

Przekazanie placu budowy – 20.07.2015 r.

Termin zakończenia wg umowy : 15.10.2015 r.

Dokumentacja projektoOgłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Otwarcie ofert – 08.06.2015r.wo-kosztorysowa – termin wykonania do dnia 30.04.2015r. Przewidywana realizacja zadań: III i IV kwartał
2015 r.

68

Darmowa sieć Wi-Fi
w tramwajach

1549

30 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu
w Częstochowie
tel. 34 366 43 05

Zadanie zrealizowano.

Zmieniono nazwę zadania. Karta zmian dostępna jest tutaj.

57

Remont skrzyżowania Alei Wyzwolenia z ulicami Pużaka i Witosa

537

4 500,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu
w Częstochowie
tel. 34 366 43 05

Zadanie zrealizowano.

Planowane zakończenie realizacji: koniec II kwartału 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Drobna przebudowa skrzyżowania

25

Upiększenie parków wierszami na kamieniach

176

5 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych
tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:
Urszula Brzozowska
tel. 34 370 76 50

Zadanie zrealizowano.

Zadanie przygotowane do realizacji, Prawdopodobny termin realizacji wrzesień – październik br.

Do końca maja wybrany zostanie tekst (H. Poświatowskiej) do nadrukowania na kamieniach. Spotkanie w przedmiotowej sprawie odbyło się w dniu 29.05.2015r.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania: do końca II kwartału 2015, przewidywana realizacja zadania: III i IV kwartał 2015 r.