Budżet obywatelski III edycja 2017

Znamy już procedury, które będą obowiązywały w tegorocznej III edycji częstochowskiego budżetu obywatelskiego, w której mieszkańcy wybiorą zadania do realizacji w 2017 r.

W połowie kwietnia weszła w życie uchwała nr 270.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016 r., która zmieniła niektóre regulacje dotyczące tworzenia budżetu obywatelskiego.
W przygotowanym wspólnie z mieszkańcami projekcie znalazły się trzy istotne zmiany:

  1. Zgodnie z uchwałą o budżecie obywatelskim, kwota przeznaczona na ten cel stanowi 1,1% dochodów własnych budżetu miasta Częstochowy. W tym roku byłaby to kwota 6 356 740 zł, czyli mniejsza, niż w roku ubiegłym, co wynika z mniejszych, zakładanych tegorocznych dochodów miasta. W związku z tym, w poddanym pod głosowanie projekcie uchwały, został wprowadzony dodatkowy zapis, że środki przeznaczone na budżet obywatelski nie mogą być niższe niż przeznaczone na ten cel w roku ubiegłym (czyli 6 mln 661 tys. 679 zł).
  1. Kolejna ważna zmiana dotyczy finansowania projektów na zadania o charakterze ogólnomiejskim, na które przeznaczone będzie 25% puli wszystkich środków, jednakże w tej edycji kwota na jedno zadanie ogólnomiejskie nie może przekroczyć 50% wspomnianej puli.
  1. Nowe zasady uwzględniają również premiowanie aktywności dzielnicowej. W przypadku, gdy przeznaczone do realizacji w poszczególnych dzielnicach zadania nie wyczerpują kwoty określonej dla danej dzielnicy, niewykorzystane środki przechodzą na zadania dzielnicowe tam, gdzie odnotowano największą frekwencję podczas głosowania.

Poza zmianami uzgodnionymi w czasie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami – z inicjatywy i na wniosek radnych – zmianie uległ również sposób głosowania. W tym roku decyzją Rady Miasta nie będzie możliwe powierzenie karty do głosowania upoważnionej osobie, by za jej pośrednictwem karta trafiła do punktu głosowania. Wobec tego, podczas tej edycji głosować będziemy wyłącznie osobiście – przez Internet lub w wyznaczonych punktach do głosowania.