Budżet obywatelski III edycja 2017

 

1. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego:

a) rozpoczęcie: 3 czerwca 2016 r.,

b) zakończenie: 1 sierpnia 2016 r.;

2. Weryfikacja formalnoprawna zadań:

a) rozpoczęcie: 3 czerwca 2016 r.,

b) zakończenie: 20 września 2016 r.;

3. Głosowanie nad propozycjami zadań:

a) rozpoczęcie: 22 października 2016 r.,

b) zakończenie: 30 października 2016 r.;

4. Upublicznienie wyników głosowania: 14 listopada 2016 r.