Budżet obywatelski III edycja (realizacja zadań: 2017 r.)

W połowie kwietnia weszła w życie uchwała nr 270.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016 r., która zmieniła niektóre regulacje dotyczące tworzenia budżetu obywatelskiego.

Szczegółowe zapisy zmian w uchwale prezentujemy w załączniku:

Uchwała Nr 270.XXIII.2016

Uchwała Nr 319.XXV.2016

Ogólne zasady III edycji BO precyzują:

ZARZĄDZENIE Nr 917.2016 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad budżetu obywatelskiego na 2017 rok

Załącznik nr 1. INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

Załącznik nr 2. Karta ustaleń dotyczących zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

Załącznik nr 3. KARTA DO GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM MIASTA CZĘSTOCHOWY dla mieszkańców Częstochowy, którzy ukończyli 13 lat
ZARZĄDZENIE Nr 209.2015 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie instrukcji procesu realizacji i monitoringu zadań w budżecie partycypacyjnym/obywatelskim