Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2019:

 1. promocja działań związanych z realizacją budżetu obywatelskiego na rok 2019 towarzyszy każdemu z etapów wyłaniania zadań w trybie budżetu obywatelskiego;

 2. 24.04.2018 r. udostępnienie mapy do publicznej wiadomości pod adresem internetowym http://www.e.czestochowa.pl/bo:

 • terenów miejskich, na których mogą być realizowane zadania w ramach budżetu obywatelskiego,

 • podziału miasta na jednostki pomocnicze (dzielnice);

 1. zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego:

 • rozpoczęcie: 25 maja 2018 r.,

 • zakończenie: 31 lipca 2018 r.,

 1. opublikowanie na stronie internetowej zestawienia złożonych formularzy propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego po zakończeniu naboru: 1 sierpnia 2018 r.;

 2. weryfikacja formalnoprawna zadań:

 • rozpoczęcie: 25 maja 2018 r.,

 • zakończenie: 20 września 2018 r.,

 1. opublikowanie na stronie internetowej zestawienia formularzy propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie: 21 września 2018 r.,

 2. informacja w dzielnicach o zadaniach poddanych pod głosowanie:

 • rozpoczęcie: 21 września 2018 r.,

 • zakończenie: 21 października 2018 r.

 1. promocja zadań poddanych pod głosowanie:

 • rozpoczęcie:21 września 2018 r.

 • zakończenie: 21 października 2018 r.

 1. głosowanie nad propozycjami zadań:

 • w komisji do głosowania znajdującej się przy ul. Focha 19/21

rozpoczęcie: 22 października 2018 r.,

zakończenie: 12 listopada 2018 r.

 • w mobilnym punkcie do głosowania:

rozpoczęcie: 22 października 2018 r.,

zakończenie: 12 listopada 2018 r.

 • przez internet:

rozpoczęcie: 22 października 2018 r.,

zakończenie: 12 listopada 2018 r.

 1. upublicznienie wyników głosowania: 20 listopada 2018 r.

HARMONOGRAM GŁOSOWANIA