Budżet obywatelski II edycja (realizacja zadań: 2016 r.)

W roku 2015 z 761 zgłoszonych propozycji zadań zostało poddanych pod głosowania 459. Zwiększona liczba wniosków (w roku 2015 wpłynęło o 229 wniosków więcej niż w roku 2014) świadczy o tym, że zaplanowane w dzielnicach działania polegające na prowadzeniu działań doradczych i informacyjnych na etapie składania wniosków przyniosło zamierzony efekt.

Głosowanie na zadania w ramach budżetu obywatelskiego odbyło się w Częstochowie przez 7 kolejnych dni  (2-8 listopada 2015 r.), a osobami uprawnionymi do głosowania byli mieszkańcy Częstochowy, którzy ukończyli w dniu głosowania 13. rok życia.

Głosowało 36 621 częstochowian czyli o ponad połowę więcej osób niż w poprzedniej edycji. Frekwencja w głosowaniu wyniosła 18,31 %, co potwierdza po raz kolejny, że mieszkańcy miasta chcą mieć wpływ na to jak w jaki sposób Częstochowa zmienia się i rozwija. Najwyższa frekwencja w roku 2015 była w dzielnicach Mirów, Błeszno, Kiedrzyn, Wyczerpy-Aniołów, Dźbów i Gnaszyn-Kawodrza.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta głosować można było:

– przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania;

– za pośrednictwem poczty;

– w stacjonarnych punktach do głosowania usytuowanych w poszczególnych dzielnicach w całym mieście.

Ogółem do realizacji zostało wskazanych przez mieszkańców 120 zadań – 8 zadań ogólnomiejskich oraz 112 zadań dzielnicowych.