Budżet obywatelski II edycja 2016

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 761

Budowa ogólnodostępnego krytego boiska treningowego

53361

1 561 550

2 688

Remont i reorganizacja Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im.dr W. Biegańskiego w Częstochowie, al. Kościuszki 4

20800

190 000

3 21

Zamontowanie stołów do gry w tenisa stołowego wraz z wybrukowaniem otoczenia wokół stołów oraz dostawieniem ławki i kosza na śmieci.

1870

10 000

4 229 Zakup smyczy i obroży dla psów – podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie 1307

2 400

5 261 Żywa Biblioteka/Human Library Częstochowa 1059

7 000

6 585 Warsztaty artystyczne z techniki decoupage 980

1 490

7 203 Karmniki dla wiewiórek w Parkach Podjasnogórskich 565

1 500

8 430 Podajniki i worki na psie odchody w Alei Najświętszej Maryi Panny 114

2 000

ZADANIA DZIELNICOWE
BŁESZNO
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 68 Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2, ul. Wirażowa w Częstochowie 3183 120 000
2 39 Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Brzeziny Wielkie 1647 55 000
3 617 Festyn na Błesznie „Strażacy Dzieciom” 301 7 700
4 128 Remont chodnika przy ul. Bugajskiej 249 20 000
5 303 Kosze na śmieci w dzielnicy Błeszno 186 1 750
6 134 Festyn sąsiedzki na Błesznie 144 5 000
7 657 Montaż tablic informacyjnych w dzielnicy Błeszno 131 3 500
8 742 Zajęcia Nordic Walking w dzielnicy Błeszno 78 8 700
CZĘSTOCHÓWKA-PARKITKA
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 255 Remont i zakup wyposażenia dla Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Okulickiego 63 2626 40 000
2 413 Rozbudowa terenu z placem zabaw i przygotowanie terenu pod Zieloną Salę Dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 38 1177 70 000
3 242 Ustawienie ławek wzdłuż Alei Brzozowej (ul. Bialska) na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Kaspra del Bufalo 477 50 000
4 104 Zakup nowości książkowych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Okulickiego 63 200 5 000
5 624 Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Łódzkiej 162 15 525
6 375 Montaż słupków zaporowych przy części chodnika przy ul. Sikorskiego pomiędzy ul. Łódzką i Św. Jana 149 5 000
7 102 Likwidacja przycisków dla pieszych działających w ramach sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okulickiego i ul. Łódzkiej 64 2 500
DŹBÓW
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 243 Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Kuźnica Marianowa (wg standardu KSRG z lipca 2013r) 2690 6 500
2 75 Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Liszka Dolna 2071 24 000
3 598 Remont sal lekcyjnych oraz korytarzy w budynku Gimnazjum nr 21, ul. Powstańców Warszawy w Częstochowie 1407 150 000
4 674 Remont łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 30 1182 20 000
GNASZYN-KAWODRZA
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 266 Budowa oświetlenia w ul. Uczniowskiej wraz z utwardzeniem nawierzchni 2519 130 000
2 729 Zakup nowości wydawniczych oraz niezbędnego sprzętu dla Filii nr 21 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orzechowa 14 840 15 000
3 501 Zagospodarowanie terenu pod imprezy sportowe i plenerowe w dzielnicy Gnaszyn Kawodrza, ul. Mała Warszawka w Częstochowie 520 20 000
4 533 Zestaw interaktywny dla Szkoły Podstawowej nr 46 178 10 660
GRABÓWKA
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 214 Plac rekreacji ruchowej przy Szkole Podstawowej nr 29 i Gimnazjum nr 14 2885 42 950
2 213 Pracownia terminalowa w Gimnazjum 14 2608 45 299
3 781 Budowa przystanków autobusowych na ul. Ikara (na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Rocha). 373 30 000
4 368 Zakup i montaż luster na skrzyżowaniach ul. Pawiej i ul. Skwerowej 106 3 000
5 155 Ławki na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie 90 13 500
6 211 Ławki przed szkołą w Gimnazjum nr 14 58 10 800
KIEDRZYN
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 431 Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (bojowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn 5813 134 000
2 701 Zakup części wyposażenia kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Kiedrzynie 343 2 992
LISINIEC
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 412 Remont chodnika ulica Łomżyńska 7392 250 000
2 365 Renowacja kapliczki i uporządkowanie pasa zieleni na zbiegu ulic Wręczyckiej, Łęczyckiej i Wielkoborskiej 190 1 500
MIRÓW
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 230 Park rekreacji w dzielnicy Mirów, ul. Morenowa w Częstochowie 3894 82 500
2 275 Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Skalnej w Częstochowie 1628 65 000
3 336 Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w dzielnicy Mirów 74 5 000
4 341 Ustawienie kontenerów na śmieci 19 5 000
OSTATNI GROSZ
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 702 „Dolina Krzemowa na Ostatnim Groszu” – mobilna pracownia multimedialna w Gimnazjum nr 8 3591 47 299
2 689 Remont toalet oraz części pomieszczeń w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 11 1596 50 000
3 260 Zakup płyt, warsztaty i spotkania z muzyką i instrumentami „Świat instrumentów” dla dzieci i dorosłych w Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 41 256 8 000
4 10 Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku od 3-12 przy ul. Bardowskiego 21 180 10 625
5 110 Malowanie 27 ławek na zieleńcu położonym wzdłuż ulic: Iglasta i Pusta 99 1 700
6 86 Zakup i montaż stojaka rowerowego przy wejściu do wieżowca od strony ul. Szczytowej 23 69 500
7 41 Zakup płyt CD z muzyką rozrywkową do Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 41 50 1 500
8 193 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku 6 – 10 lat z dzielnicy „Ostatni Grosz” 43 13 660
PODJASNOGÓRSKA
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 642 Posadzenie krzewów róż, montaż ławek i koszy wzdłuż ul. Św. Barbary 1105 21 900
2 759 Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Podjasnogórska 400 55 000
3 462 Pływające wysepki (tratwy) dla ptaków wodnych na zbiorniku w podjasnogórkim Parku Staszica 107 2 200
4 757 Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Podjasnogóska 87 5 055
PÓŁNOC
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 200 Remont chodnika przy ul. Pużaka 7973 150 000
2 557 Przebudowa chodników i parkingów przy ul. Bacewicz 1,3,5,7,9 5377 169 396
3 147 Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego 2497 74 152
4 253 Remont toalety i holu w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Michałowskiego 20 2364 25 000
5 234 Unowocześnienie bazy dydaktycznej o środki audiowizualne w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie 1835 50 000
6 447 Zakup książek do Filii nr 20 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Gombrowicza 15 923 10 000
7 120 Lustra drogowe na ul. Herberta 353 1 200
8 628 Czysty Korytarz Północny – ławki, kosze 233 5 200
9 152 Autor w bibliotece – projekt sfinansowania spotkania z autorką książek dla dzieci i młodzieży Joanną Olech w Filii nr 20 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Gombrowicza 15 7 1 300
10 715 Warsztaty plastyczne z Małgorzatą Filis w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Michałowskiego 20 4 700
RAKÓW
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 56 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa w Częstochowie 11743 283 000
2 268 Umeblowanie biblioteki dla dzieci i zakup audiobooków – dot. Filii nr 7 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Pokoju 16 2995 55 000
3 1 Pojemniki na psie odchody przy ul. Łukasińskiego 298 3 000
4 707 Spotkanie autorskie z Ewą Nowak w Filii nr 7 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Pokoju 16 14 1 200
STARE MIASTO
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 322 Renowacja boiska do piłki nożnej, ul. Krakowska w Częstochowie 3842 200 000
STRADOM
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 800 Budowa placu rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie 7293 136 035
2 500 Budowa chodników przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie 2788 30 000
3 670 Przebudowa budynku na Klub Mieszkańca dzielnicy Stradom przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie 2743 35 000
4 755 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Stradom, ul. Piastowska w Częstochowie 405 55 000
5 318 Zakup luster wraz z montażem wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej 379 6 000
6 6 Montaż progów zwalniających na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Chopina 184 15 200
7 439 Zakup i montaż huśtawki przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie 166 3 300
ŚRÓDMIEŚCIE
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 565 Plac zabaw i rekreacji ruchowej dla dzieci w dzielnicy Śródmieście, przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 2731 61 396
2 694 Zakup wyposażenia i zmiana umeblowania dla Filii nr 9 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 15 2667 45 000
3 810 Sala treningowa w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie 1089 8 800
4 262 Wasowskiego 3 – budowa chodnika z kostki brukowej po stronie północnej oraz wschodniej budynku 1034 17 000
5 811 Wyposażenie Sali Fitness w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie 990 10 977
6 456 Bramka wjazdowa do posesji przy ul. Kopernika 43 961 14 900
7 182 Drzewa z ławkami na Placu Biegańskiego. 701 49 425
8 502 Ogród Publiczny na Placu Biegańskiego 406 24 300
9 425 Wyznaczenie ścieżki rowerowej w III Alei NMP 340 10 000
TRZECH WIESZCZÓW
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 741 Remont i doposażenie części pomieszczeń w Filii nr 5 Biblioteki Publicznej im dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Krasińskiego 4 2362 40 000
2 270 Pracownia komputerowa w Gimnazjum nr 9 1765 76 338
3 725 Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Trzech Wieszczów 322 55 000
4 776 Remont łącznika rowerowego od ul. Hoene-Wrońskiego do alei Bohaterów Monte Cassino 82 1 500
5 726 Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Trzech Wieszczów 76 9 105
TYSIĄCLECIE
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 267 Remont Filii nr 8 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Księżycowa 2 4132 65 000
2 237 Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Księżycowa w Częstochowie 2303 150 000
3 133 Modernizacja terenów wokół budynków mieszczących się przy ul. Kiedrzyńskiej 67 i 65 1530 79 000
4 287 Remont chodnika przed szkoła podstawową nr. 42 im Jana Brzechwy w Częstochowie 1430 130 000
5 794 Budowa fragmentu drogi rowerowej na ul. Obrońców Westerplatte 122 9 500
6 690 Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką w Filii nr 8 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Księżycowa 2 45 1 400
7 699 Pojemniki na śmieci przy ławkach na ul. Księżycowej 34 1 200
WRZOSOWIAK
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 257 Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków 6146 25 000
2 730 Literacka Majówka z biblioteką i zakup nowości wydawniczych – dot. Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orkana 56A 1945 29 200
3 538 Poprawa infrastruktury wokół budynku przy Alei Niepodległości 50 i 48 1330 126 000
4 719 Podajniki z koszami i worki na psie odchody w dzielnicy Wrzosowiak 754 5 000
5 9 Montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy ul. Kasztanowej 551 40 000
6 67 Budowa placu rekreacji ruchowej, Aleja Niepodległości 48 470 50 000
7 641 Zakup książek do Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orkana 56A 440 5 000
8 777 Wytyczenie pasów dla rowerów na ul. Bohaterów Katynia 343 15 000
9 196 Budowa chodnika pomiędzy ul. Olszową i ul. Cisową 297 35 000
10 731 Posadzenie drzew, krzewów na terenie wzdłuż ul. Lechonia (str. wschodnia) oraz ławek od ul. Wierzbowej do ul. Lechonia 266 80 000
11 578 Betonowy stół do ping ponga przy ul. Botanicznej 232 9 200
WYCZERPY-ANIOŁÓW
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 561 Budowa placu rekreacji w dzielnicy Rząsawy, ul. Połaniecka w Częstochowie 5927 100 000
2 723 Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród seniorów 4338 35 000
3 791 Remont oraz doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21 285 150 000
4 695 Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem w Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21 1 800
ZAWODZIE-DĄBIE
LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 717 Rozbudowa placu rekreacji przy Gimnazjum nr 17, ul. Legionów w Częstochowie 5953 210 000
2 144 Zakup książek i wyposażenia, w tym „Kącika Przyjaznego Maluchom” do Filii nr 2 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orlik-Rückemana 35/37 4352 25 000
3 812 Budowa sieci wodociągowej do budynku przy ul. Legionów 5 w Częstochowie – dokumentacja 277 20 000
4 90 Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 15, ul. Orla w Częstochowie 210 60 000
5 696 Spotkanie autorskie z Katarzyną Zychlą w Filii nr 2 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul Orlik-Rückemana 35/37 30 1 200