Budżet obywatelski II edycja 2016

 

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016

zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego

27 maja 2015r. – 27 lipca 2015r.

opublikowanie na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl zestawienia złożonych formularzy propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

3 sierpnia 2015 r.

weryfikacja formalnoprawna zadań

27 maja 2015r. – 14 września 2015r.

opublikowanie na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl zestawienia formularzy propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie

22 września 2015r.

informacja w dzielnicach o zadaniach poddanych pod głosowanie

23 września 2015r. – 9 października 2015r.

promocja zadań poddanych pod głosowanie

23 września 2015 r. – 30 października 2015 r.

głosowanie nad propozycjami zadań

2 listopada 2015 r. – 8 listopada 2015 r.

upublicznienie wyników głosowania

18 listopada 2015 r