Budżet obywatelski II edycja 2016

Kwota przeznaczona na realizację zadań w 2016 roku

Zadania ogólnomiejskie

1 665 420,00 zł

Zadania dzielnicowe

4 996 259,00 zł

Ogółem

6 661 679,00 zł

 

Podział środków na zadania o charakterze dzielnicowym w II edycji budżetu obywatelskiego:

 

Lp.
Dzielnica
Obszar (w m2)
Liczba mieszkańców
Udział procentowy
Kwota (w zł)
Obszar
Liczba mieszkańców
bazowa
uwzględniając udział:
ogółem
obszaru dzielnicy
liczba mieszkańców
1. Błeszno 16 219 258 4 139 10,04 1,86 33 308,40 133 766,35 55 895,87 222 974
2. Częstochówka-Parkitka 4 731 619 8 663 2,93 3,90 33 308,40 39 024,32 116 991,05 189 324
3. Dźbów 17 799 652 5 552 11,02 2,50 33 308,40 146 803,74 74 977,99 255 090
4. Gnaszyn-Kawodrza 8 729 267 5 344 5,40 2,41 33 308,40 71 995,18 72 169,01 177 473
5. Grabówka 7 664 885 4 360 4,74 1,96 33 308,40 63 216,62 58 880,41 155 405
6. Kiedrzyn 7 767 234 2 934 4,81 1,32 33 308,40 64 060,75 39 622,73 136 992
7. Lisiniec 11 228 645 9 521 6,95 4,29 33 308,40 92 608,95 128 578,07 254 495
8. Mirów 11 973 935 2 264 7,41 1,02 33 308,40 98 755,78 30 574,60 162 639
9. Ostatni Grosz 1 902 686 6 295 1,18 2,84 33 308,40 15 692,52 85 011,97 134 013
10. Podjasnogórska 2 433 711 3 264 1,51 1,47 33 308,40 20 072,18 44 079,28 97 460
11 Północ 8 798 350 28 254 5,45 12,73 33 308,40 72 564,94 381 561,25 487 435
12. Raków 2 121 756 21 603 1,31 9,73 33 308,40 17 499,32 291 741,62 342 549
13. Stare Miasto 2 262 520 10 972 1,40 4,94 33 308,40 18 660,28 148 173,36 200 142
14. Stradom 11 522 237 11 612 7,13 5,23 33 308,40 95 030,37 156 816,35 285 155
15. Śródmieście 1 826 625 14 369 1,13 6,47 33 308,40 15 065,20 194 048,76 242 422
16. Trzech Wieszczów 856 960 10 513 0,53 4,74 33 308,40 7 067,83 141 974,71 182 351
17. Tysiąclecie 4 071 422 27 343 2,52 12,32 33 308,40 33 579,31 369 258,49 436 146
18. Wrzosowiak 2 736 586 27 143 1,69   33 308,40 22 570,16 366 557,55 422 436
19. Wyczerpy-Aniołów 16 622 032 9 011 10,29 4,06 33 308,40 137 091,25 121 690,68 292 090
20. Zawodzie-Dąbie 20 273 595 8 823 12,55 3,97 33 308,40 167 207,74 119 151,80 319 668
Suma:                                    161 542 975 221 979 100 100 666 168 1 332 336 2 977 756 4 996 259