Promocja działań związanych z realizacją budżetu obywatelskiego na rok 2020 towarzyszy każdemu z etapów wyłaniania zadań w trybie budżetu obywatelskiego;

Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2020:

1) 29.04.2019 r. udostępnienie do publicznej wiadomości pod adresem internetowym http://e.czestochowa.pl/geoportaltoolkit/map.php mapy terenów miejskich, na których mogą być realizowane zadania w ramach budżetu obywatelskiego,

2) zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego:

 • rozpoczęcie: 6 maja 2019 r.,
 • zakończenie: 27 maja 2019 r.;

3) opublikowanie na stronie internetowej zestawienia złożonych formularzy projektów zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego po zakończeniu naboru: 29 maja 2019 r.;

4) weryfikacja formalnoprawna zadań:

 • rozpoczęcie: 6 maja 2019 r.;
 • zakończenie: 12 lipca 2019 r.;

5) opublikowanie na stronie internetowej wstępnego zestawienia formularzy projektów zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie: 15 lipca 2019 r.;

6) tryb odwoławczy od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania:

 • składanie odwołań: do 22 lipca 2019 r.;
 • rozpatrywanie odwołań: do 5 sierpnia 2019 r.;

7) opublikowanie na stronie internetowej ostatecznego zestawienia formularzy projektów zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie: 9 sierpnia 2019 r.;

8) informacja w dzielnicach o zadaniach poddanych pod głosowanie:

 • rozpoczęcie: 10 sierpnia 2019 r.,
 • zakończenie: 5 września 2019 r.;

9) promocja zadań poddanych pod głosowanie:

 • rozpoczęcie: 10 sierpnia 2019 r.
 • zakończenie: 5 września 2019 r.;

10) głosowanie nad propozycjami zadań:

 • rozpoczęcie: 6 września 2019 r.,
 • zakończenie: 25 września 2019 r.;

11) upublicznienie wyników głosowania: 8 października 2019 r.