Zgodnie z zapisami Uchwały nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego zadania INWESTYCYJNE mogą być realizowane na tej samej działce lub w tym samym obiekcie raz na dwa lata. Poniżej znajdują się wykazy działek, ulic oraz obiektów, na które nie można składać zadań inwestycyjnych w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego, ponieważ realizowane są tam w tym roku zadania, które zostały wybrane do wykonania w ramach poprzedniej edycji BO:

TABELA DZIAŁEK WYŁĄCZONYCH Z VI EDYCJI BO

NR DZIAŁKI Lokalizacja orientacyjna
działka 165/2 obręb 22 Promenada im. Cz. Niemena
działka 37/22 obręb 311 Droga wewnętrzna wzdłuż bloków przy Al. Pokoju nr 1-9
działka 69/1 obręb 345 ul. Żarecka 42
działka 17/17 obręb 187 ul. Krakowska 45
działka 59/76 obręb 151 ul. Szymanowskiego 12, 14, 16
działki nr 7/15, 83/7 obręb 182 Skwer Solidarności
działka 43/4 obręb 371 ul. Bienia
działka 36/14 obręb 370 ul. Bienia
działka 178/2 obręb 62 ul. Fertnera
działka 76/11 obręb 276 ul. Żeromskiego
działka 10/20 obręb 43a Droga wewnętrzna przy SP nr 1
działka 30/11 obręb 28A Al. Armii Krajowej 84, rejon przystanku MPK
działka nr 14/16, obręb 431 ul. Drzymały
działki 853/7, 809/5 obręb 428 ul. Św. Rocha
działka 1/41 obręb 279 ul. Bardowskiego 31
działka 180/7 obręb 280 ul. Stroma
działki 70/1, 70/2 obręb 178 ul. Św. Augusta 32
działka 171/4 obręb 22 Park między ul. Pużaka a ul. Fieldorfa-Nila
działki nr: 153/9, 154 obręb 22 ul. Czecha

TABELA OBIEKTÓW WYŁĄCZONYCH Z VI EDYCJI BO

NAZWA OBIETKU
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kukuczki 30
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie ul. Gilowa 44
Miejskie Przedszkole nr 21 ul. Przemysłowa 6
Boisko LKS Płomień Kuźnica Marianowa ul. Kopalniana 4a
OSP Kawodrza Górna ul. Konwaliowa 129
OSP Błeszno ul. Długa 63
OSP Kuźnica Marianowa ul. Zdrowa 80/82
OSP Liszka Dolna ul. Busolowa 119
OSP Kiedrzyn ul. Ludowa 95

TABELA ULIC WYŁĄCZONYCH Z VI EDYCJI BO

ULICA Obszar
Skrzyżowanie Al. Wolności z ul. Kopernika i ul. Orzechowskiego Skrzyżowanie
ul. Bienia Działka nr 43/4 obręb 371
ul. Palmowa Na całej długości
Skrzyżowanie ul. Faradaya z ul. Legionów Skrzyżowanie
ul. Zaciszna Na całej długości
ul. Korczaka Na całej długości
Skrzyżowanie ul. Dekabrystów z ul. Kilińskiego Skrzyżowanie
Skrzyżowanie ul. Dekabrystów z Al. Armii Krajowej Skrzyżowanie
Skrzyżowanie ul. Dekabrystów z ul. Księżycową Skrzyżowanie
ul. Sikorskiego Na całej długości
Ul. Mościckiego Na całej długości
ul. Torowa Działka nr 519 obręb 427
ul. Ludowa od ul. Młodości do numeru 307 (Ludowa)
Ul. Liliowa Na całej długości
Skrzyżowanie ul. Wręczyckiej z ul. Św. Rocha i ul. Okulickiego Skrzyżowanie
Ul. Poznańska Odcinek od ul. Wielkoborskiej do ul. Szczecińskiej
Ul. Szydłowska Na całej długości
ul. Mstowska Działka nr 49 obręb 128
ul. Bardowskiego Działka nr 21/2 obręb 280