Radni Miasta Częstochowy przyjęli Uchwałę w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego 

 

W tym roku pula środków, którą rozdysponują częstochowianie na przyszłoroczne zadania BO zostanie zwiększona o prawie 2 miliony złotych i wyniesie aż 8 mln 735 tys. 830 zł.

Zwiększenie puli środków to najważniejsza zmiana zgłoszona i przyjęta przez Radę Miasta w uchwale w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego. Zwiększenie wydzielonej z budżetu miasta Częstochowy puli na budżet obywatelski jest wynikiem akceptacji propozycji przeznaczenia na BO 1,5% rocznych dochodów własnych miasta, co daje kwotę 8 mln 735 tys. 830 zł.

Jest to suma, jaka będzie do rozdysponowania w tegorocznym głosowaniu na zadania zaproponowane przez częstochowian do realizacji w 2018 r.

 

W przygotowanym wspólnie z mieszkańcami projekcie znalazły się również 3 inne zmiany:

  • Uszczegółowiono kryterium „ogólnodostępności” zadań realizowanych w ramach BO. Według nowego zapisu, wszelkie działania muszą być dostępne i nieodpłatne dla każdego zainteresowanego mieszkańca przez co najmniej połowę dobowego czasu funkcjonowania obiektu, w którym są realizowane
  • Zadania inwestycyjne nie mogą być realizowane na tej samej działce lub w tym samym obiekcie przez dwa lata z rzędu, oznacza to, że inwestycje będą mogły być realizowane na tym samym terenie co drugi rok. Zapis dotyczy wyłącznie zadań inwestycyjnych i nie obejmuje np. festynów, zawodów sportowych, koncertów, itp.
  • Zadania inwestycyjne nie mogą być realizowane na dzierżawionych przez podmioty gospodarcze działkach i w dzierżawionych obiektach należących do Gminy.

 

Treść Uchwały nr 536.XXXVIII.2017 z dnia 27.03.2017 r. dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod bezpośrednim linkiem:

https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1154182/uchwala-nr-536-xxxviii-2017