Uchwała nr 536.XXXVIII.2017 z dnia 27.03.2017 r. dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod bezpośrednim linkiem:

https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1154182/uchwala-nr-536-xxxviii-2017

Załącznik  – Formularz propozycji zadania 

ZARZADZENIE Nr 1721.2017 PREZYDENTA MIASTA CZESTOCHOWY z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad budzetu obywatelskiego na 2018 r.

Załącznik nr 1 – Informacja o kwotach do rozdysponowania

Załącznik nr 2 – Karta ustaleń

Załącznik nr 3 – Karta do głosowania

Karta zmian – załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1739.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie instrukcji procesu realizacji i monitoringu zadań w budżecie obywatelskim