Tereny wyłączone z budżetu obywatelskiego na rok 2018 na podstawie paragrafu 3 ust. 6 Uchwały NR 536.XXXVIII.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego (DOTYCZY WYŁĄCZNIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH):

Działki

Obiekty

Ulice

Mapa terenów miejskich dostępnych do zagospodarowania w ramach BO dostępna jest pod linkiem w zakładce tematycznej „Budżet obywatelski”.

Zadania o charakterze nieinwestycyjnym można realizować na terenie całego miasta z zastrzeżeniem dostępności przedsięwzięcia dla wszystkich mieszkańców.