Zbliża się temin głosowania na zadania zgłoszone do IV edycji budżetu obywatelskiego. Publikujemy zatem listę komisji do głosowania, w których będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania.

Mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy mogą głosować na zadania zgłoszone do IV edycji budżetu obywatelskiego, które uzyskały pozytywną weryfikację formalno-prawną, na 3 sposoby:

  • przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania:

– na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl

– w infomatach miejskich

w terminie 21 października – 5 listopada 2017 r.

  • za pośrednictwem poczty, wysyłając kartę do głosowania na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z zastrzeżeniem, że o ważności głosu decyduje data wpływu karty do Urzędu (jedna karta w jednej kopercie).

w terminie 21 października – 5 listopada 2017 r.

  • w wyznaczonych punktach, których listę publikujemy poniżej, w dniach 21 października – 29 października 2017 r. w godzinach:
    • poniedziałek – piątek od 16.00 do 18.00*
    • sobota – niedziela od 12:00 do 14:00*
  • * nie dotyczy bibliotek, OSLi oraz Urzędu Miasta

 

1) W budynkach Urzędu Miasta Częstochowy w dni powszednie w godzinach pracy urzędu oraz w weekendy w godzinach 12.00 – 14.00 (głosowanie na zadania dzielnicowe w każdej dzielnicy oraz ogólnomiejskie):
– ul. Śląska 11/13,
– ul. Focha 19/21, pok. 32.

 

2) W punktach do głosowania znajdujących się w dzielnicach (głosowanie na zadania dla wskazanej dzielnicy oraz ogólnomiejskie):

 

a) Błeszno
– Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Szkolna 1
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 25, ul. Wirażowa 8A (w godzinach pracy biblioteki)

 

b) Częstochówka-Parkitka
– Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Sikorskiego 56
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 15, ul. Okulickiego 63 (w godzinach pracy biblioteki)

 

c) Dźbów
– Szkoła Podstawowa Nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 22, ul. Rydla 4 (w godzinach pracy biblioteki)
– OSP Kuźnica Marianowa, ul. Zdrowa 80/82

 

d) Gnaszyn-Kawodrza
– Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Festynowa 24
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 21, ul. Orzechowa 14 (w godzinach pracy biblioteki)

 

e) Grabówka
– Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Św. Rocha 221
– Miejskie Przedszkola NR 32, ul. Św. Rocha 247

 

f) Kiedrzyn
– Szkoła Podstawowa Nr 30 im. por. Michała Brzeskiego, ul. Ludowa 58

 

g) Lisiniec
– Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Wręczycka 111/115

 

h) Mirów
– Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Rozdolna 5

 

i) Ostatni Grosz
– Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Szczytowa 28/30
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 1, Al. Niepodległości 11 (w godzinach pracy biblioteki)
– Biblioteka Publiczna – Filia Muzyczna, Al. Niepodległości 41 (w godzinach pracy biblioteki)
– OSL Ostatni Grosz, ul. Bardowskiego 21a (w godzinach pracy OSL)

 

j) Podjasnogórska
– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5, ul. Św. Barbary 32

 

k) Północ
– Szkoła Podstawowa Nr 54 z oddziałami integracyjnymi, ul. Kukuczki 30
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 10, Michałowskiego 20 (w godzinach pracy biblioteki)
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15 (w godzinach pracy biblioteki)

 

l) Raków
– Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Zamenhofa 23
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 13, ul. Mireckiego 28 (w godzinach pracy biblioteki)
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 7, Al. Pokoju 15/17 (w godzinach pracy biblioteki)

 

m) Stare Miasto
– Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Warszawska 31
– OSL Stare Miasto, ul. Warszawska 13 (w godzinach pracy OSL)
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50 (w godzinach pracy biblioteki)
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 18, ul. Nadrzeczna 46/48 (w godzinach pracy biblioteki)

 

n) Stradom
– Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Ułańska 5/7
– OSL Stradom, ul. Mehoffera 68 (w godzinach pracy OSL)

 

o) Śródmieście
– Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84
– Biblioteka Publiczna – Wypożyczalnia Główna, Al. NMP 22 (w godzinach pracy biblioteki)
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15 (w godzinach pracy biblioteki)
– Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (w dni powszednie w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30 oraz w weekendy w godzinach 12.00 – 14.00)

 

p) Trzech Wieszczów
– Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 15
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4 (w godzinach pracy biblioteki)
– Urząd Miasta Częstochowy, ul. Focha 19/21, pok. 32 (w dni powszednie w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30 oraz w weekendy w godzinach 12.00 – 14.00)

 

r) Tysiąclecie
– Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Księżycowa 6
– Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Broniewskiego 18
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 8, ul. Księżycowa 2 (w godzinach pracy biblioteki)

 

s) Wrzosowiak
– Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Orkana 95/109
– Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Kasztanowa 7/9
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 6, ul. Orkana 56 A (w godzinach pracy biblioteki)

 

t) Wyczerpy-Aniołów
– Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Hubermana 7
– Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Rędzińska 23
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 14, ul. Norwida 17/21 (w godzinach pracy biblioteki)

 

u) Zawodzie-Dąbie
– OSL Zawodzie-Dąbie, ul. Legionów 50A (w godzinach pracy OSL)
– Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Orla 4/8
– Biblioteka Publiczna – Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37 (w godzinach pracy biblioteki)
– Gimnazjum Nr 17, ul. Legionów 23

 

Przypominamy, że prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec i mieszkanka Częstochowy, który/a najpóźniej w dniu oddania głosu ukończył/a 13 lat.