Budżet partycypacyjny I edycja (realizacja zadań: 2015 r.)

Budżet partycypacyjny, zwany również budżetem obywatelskim, to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta, na wskazane przez mieszkańców projekty, mieszczące się w kompetencjach Gminy.

Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu partycypacyjnego rozpoczęło się 21 lipca i zakończyło 30 września 2014r. Etap ten wsparła szeroko zakrojona kampania medialna skierowana do mieszkańców miasta. Wydrukowane zostały ulotki i plakaty informujące w jaki sposób i gdzie można składać propozycje zadań w trybie budżetu partycypacyjnego. Emitowane były spoty telewizyjne i radiowe. W mieście odbył się happening, przybliżający mieszkańcom założenia budżetu partycypacyjnego. Podczas tego etapu odbywały się spotkania doradcze w dzielnicach Częstochowy. Podczas spotkań, mieszkańcy mogli liczyć na pomoc przy wypełnianiu formularzy propozycji zadań do budżetu oraz uzyskali odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące szczegółowych zasad obowiązywania budżetu partycypacyjnego w Częstochowie.

Ogółem mieszkańcy złożyli 532 formularze propozycji zadań na łączną kwotę: 248 071 280,83 zł.
Wszystkie złożone wnioski zostały poddane w Urzędzie Miasta Częstochowy weryfikacji formalno-prawnej, która rozpoczęła się 1 października i zakończyła 30 listopada 2014r.

6 października opublikowano na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl zestawienie formularzy propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego.

Głosowanie rozpoczęło się: 5 grudnia i trwało do 11 grudnia 2014r.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta głosować można było:
– przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania;
– za pośrednictwem poczty;
– w 23 punktach do głosowania w całym mieście.

Mieszkańcy wyłonili do realizacji 72 zadania na łączną kwotę: 5 732 421,47 zł, w tym:
– zadania ogólnomiejskie: 8 na kwotę: 1 720 317,50 zł
– zadania dzielnicowe: 64 na kwotę: 4 012 103,97 zł