Budżet partycypacyjny I edycja 2015

Kwota przeznaczona na realizację zadań w 2015 roku

Zadania ogólnomiejskie

1 434 717,00 zł

Zadania dzielnicowe

4 304 152,00 zł

Ogółem

5 738 869,00 zł

 

Podział środków na zadania o charakterze dzielnicowym w I edycji budżetu partycypacyjnego:

 

Lp.
Dzielnica
Obszar (w m2)
Liczba mieszkańców
Udział procentowy
Kwota (w zł)
Obszar
Liczba mieszkańców
bazowa
uwzględniając udział:
ogółem
obszaru dzielnicy
liczba mieszkańców
1. Błeszno 16 219 258 4 133 10,04 1,847 28 694,35 115 235,51 47 698,61 191 629
2. Częstochówka-Parkitka 4 731 619 8 637 2,93 3,860 28 694,35 33 618,30 99 684,15 161 997
3. Dźbów 17 799 652 5 577 11,02 2,492 28 694,35 126 461,74 64 355,68 219 512
4. Gnaszyn-Kawodrza 8 729 267 5 364 5,40 2,397 28 694,35 62 025,71 61 902,31 152 622
5. Grabówka 7 664 885 4 315 4,74 1,928 28 694,35 54 461,88 49 790,43 132 947
6. Kiedrzyn 7 767 234 2 940 4,81 1,314 28 694,35 55 184,97 33 933,93 117 813
7. Lisiniec 11 228 645 9 476 6,95 4,235 28 694,35 79 781,77 109 368,49 217 845
8. Mirów 11 973 935 2 262 7,41 1,011 28 694,35 85 073,01 26 108,98 139 876
9. Ostatni Grosz 1 902 686 6 428 1,18 2,872 28 694,35 13 520,78 74 169,14 116 384
10. Podjasnogórska 2 433 711 3 287 1,51 1,469 28 694,35 17 296,95 37 936,79 83 928
11 Północ 8 798 350 28 480 5,45 12,727 28 694,35 62 507,77 328 673,63 419 876
12. Raków 2 121 756 21 894 1,31 9,784 28 694,35 15 070,27 252 670,92 296 436
13. Stare Miasto 2 262 520 11 173 1,40 4,993 28 694,35 16 080,31 128 943,78 173 718
14. Stradom 11 522 237 11 576 7,13 5,173 28 694,35 81 870,72 133 592,20 244 157
15. Śródmieście 1 826 625 14 529 1,13 6,493 28 694,35 12 981,32 167 681,14 209 357
16. Trzech Wieszczów 856 960 10 631 0,53 4,751 28 694,35 6 083,20 122 694,15 157 472
17. Tysiąclecie 4 071 422 27 644 2,52 12,353 28 694,35 28 923,91 319 015,11 376 633
18. Wrzosowiak 2 736 586 27 348 1,69 12,221 28 694,35 19 443,29 315 606,22 363 744
19. Wyczerpy-Aniołów 16 622 032 9 182 10,29 4,103 28 694,35 118 105,95 105 959,61 252 760
20. Zawodzie-Dąbie 20 273 595 8 900 12,55 3,977 28 694,35 144 045,64 102 705,67 275 446
Suma:                                 161 542 975 223 776 100 100 573 887 1 147 774 2 582 491 4.304.152