Budżet partycypacyjny I edycja 2015

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 58

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 84

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowie

14929

450 000

2 61

Sanitariaty miejskie

7743

250 000

3 93

Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie

7303

450 000

4 92 Malowanie Filii bibliotecznej nr 2 – podniesienie estetyki i funkcjonalności wnętrz 7069

30 817,50

5 1 Profesjonalny skatepark Częstochowa 4702

500 000

6 68 Darmowa sieć Wi-Fi w tramwajach Twist 1549

30 000

7 57 Drobna przebudowa skrzyżowania 537

4 500

8 25 Upiększenie parków wierszami na kamieniach 176

5 000

ZADANIA DZIELNICOWE
BŁESZNO

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 17

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 143 Remont chodnika i podjazdów dla OSP Błeszno 957 42 000
2 131 Remont nawierzchni ul. Długiej na odcinku nawierzchni gruntowej 674 90 000
3 141 Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka na rzecz lokalnej społeczności dzielnicy Błeszno 210 6 000

 

CZĘSTOCHÓWKA-PARKITKA

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 8

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 430 Ławki i kosze – Pasaż Stasieckiego 297 20 000
2 434 Montaż progów zwalniających na ul. Bialskiej 254 4 500
3 446 Plac rekreacji ruchowej dla osób starszych 236 50 000
4 433 Zakup samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów 181 5 600
5 428 Stworzenie strefy gry w tenisa stołowego na osiedlu Parkitka 165 25 000
6 455 Zakup stojaków rowerowych 59 5 000
DŹBÓW

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 6

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 107 Rewitalizacja stadionu rugby przy ul. Kopalnianej 1356 150 000
2 115 Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Dźbów 365 68 000
GNASZYN-KAWODRZA

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 10

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 189 Remont nawierzchni ul. Elektryków 797 27 000
2 181 Instalacja oświetlenia ul. Diamentowej 436 53 025,30
3 213 Remont rowów melioracyjnych i przepustów przy ul. Głównej i Cegielnianej 391 30 000
4 182 Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej nr 46
w Częstochowie
203 23 000
5 198 Wyposażenie i umundurowanie pożarnicze oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczo-medyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa Gnaszyn 113 8 545
6 183 Zakup sprzętu nagłośniającego dla Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie 101 3 500
GRABÓWKA

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 1

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 361 Zakup stojaków rowerowych 381 5 000
KIEDRZYN

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 4

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 117 Stworzenie „ścieżki zdrowia” przy szkole podstawowej nr 30 w Częstochowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych 4680 117 813
LISINIEC

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 13

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 172 Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 37 1530 60 000
2 174 Utworzenie mobilnej pracowni multimedialnej
w Gimnazjum nr 13
849 50 000
3 169 Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Lisiniec 437 68 000
4 162 Ławki i kosze – ul. Wręczycka 273 26 000
5 166 Uspokojenie ruchu w części dzielnicy Lisiniec 86 1 500
6 175 Zakup stojaków rowerowych 86 5 000
MIRÓW

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 2

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 158 Budowa oświetlenia drogowego ulicy Filtrowej w Częstochowie 267 95 091,30
2 157 Zakup stojaków rowerowych 145 5 000
OSTATNI GROSZ

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 10

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 306 Dzielnicowy ośrodek rodzinnej aktywności 1936 77 000
2 294 Posadowienie urządzeń zabawowych 594 25 000
3 297 Budowa parkingu przy ul. Sosnowej 9/11, 13/15 133 12 000
PODJASNOGÓRSKA

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 2

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 288 Budowa placu zabaw dla dzieci i bezpiecznego dojścia do placu przy Zespole Szkolno
-Przedszkolnym nr 5
989 60 000
2 287 Zakup stojaków rowerowych 171 5 000
PÓŁNOC

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 11

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 238

Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego w Częstochowie

6496 160 000
2 240 Plac rekreacji ruchowej dla mieszkańców dzielnicy – Północ 5946 125 141,49
3 242 Czysta, przyjazna szkoła – remont toalet w Gimnazjum nr 3 4533 15 000
4 251 Remont chodnika wzdłuż ulicy Schillera 3931 40 000
5 243 Budowa fragmentu drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu Al. Wyzwolenia i ul. Kisielewskiego 590 75 000
RAKÓW

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 19

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 344 Rozbudowa bazy treningowej MSP „Raków” 1927 295 000
STARE MIASTO

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 9

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 220 Remont chodnika na ul. Krakowskiej 969 35 000
2 219 Plac rekreacji ruchowej mieszkańców -Stare Miasto 944 106 700
3 221 Remont ciągów komunikacyjnych przy ul. Warszawskiej 31 w Częstochowie 630 30 000
STRADOM

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 18

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 522 Budowa boiska wielofunkcyjnego 5791 244 000
ŚRÓDMIEŚCIE

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 14

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 308 Plac rekreacyjny „3 w 1″ – plac zabaw dla dzieci i plac seniora 1759 118 681,88
2 320 Zakup książek i audiobooków dla Filii
nr 9 Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 15
977 30 000
3 317

Nawierzchnia poliuretanowo -gumowa na placu zabaw przy przedszkolu nr 23 (pod dwoma zjeżdżalniami)

890 25 000
4 318 Remont nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem położonego w Częstochowie przy ul. Racławickiej wzdłuż północnej strony posesji pod nr 32, 34, 36 na terenie działki o nr ew.: 31/9 obręb 151 489 30 000
TRZECH WIESZCZÓW

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 10

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 393 Skwer przy Rondzie Mickiewicza – rewitalizacja 890 90 000
2 388 Wyposażenie strefy malucha i seniora oraz zakup książek i audiobooków dla Filii
nr 5 Biblioteki Publicznej w Częstochowie
876 40 000
3 384 Nauka i propagowanie formy rekreacji Nordic Walking (marsze ze specjalnymi kijami) 186 20 000
4 385 Warsztaty rękodzieła artystycznego 175 6 300
TYSIĄCLECIE

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 16

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 276 Remont chodnika przed Przedszkolem nr 12 przy ulicy Broniewskiego 18 1609 50 000
2 262 Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej 826 100 000
3 272 Rewaloryzacja terenu przeznaczonego do obsługi mieszkańców budynku ul. Kilińskiego139/141 oraz mieszkańców sąsiednich budynków 706 200 000
4 280 Budowa parkingu przy ulicy Nałkowskiej 7 544 9 590
5 274 Zakup stojaków rowerowych 400 10000
WRZOSOWIAK

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 10

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 374 Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów przez ul. Jagiellońską od Galerii Jagiellończycy do przystanku T Estakada 1928 233 116
2 365 Plac rekreacji ruchowej dla seniorów 266 50 000
3 373 Budowa parkingu (zatoki) dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Boh. Katynia 256 72 000
4 363 Zakup stojaków rowerowych 206 5 000
WYCZERPY-ANIOŁÓW

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 10

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 412 Renowacja boiska do piłki nożnej, budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy ul. Lourdyjskiej 3663 250 000
ZAWODZIE-DĄBIE

ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE – 11

LP. NR ZADANIA NAZWA ZADANIA LICZBA PUNKTÓW KWOTA / ZŁ
1 463 Kolorowe i zdrowe dzieciństwo 5736 170 000
2 477 Stworzenie Centrum Multimedialnego Dzielnicy Zawodzie-Dąbie 615 100 000
3 465 Zakup stojaków rowerowych 77 5 000