Budżet partycypacyjny I edycja 2015

HARMONOGRAM BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2015

zgłaszanie propozycji zadań do budżetu partycypacyjnego

21 lipca 2014r. – 30 września 2014r.

opublikowanie na stronie internetowej zestawienia złożonych formularzy propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego / obywatelskiego

6 października 2014r.

weryfikacja formalnoprawna zadań

1 października 2014r. – 30 listopada 2014r.

głosowanie nad propozycjami zadań

5 grudnia 2014r. – 11 grudnia 2014r.

upublicznienie wyników głosowania podczas konferencji prasowej

19 grudnia 2014r.