Budżet partycypacyjny I edycja 2015

ZARZĄDZENIE Nr 2134/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowe zasady zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego

ZAŁĄCZNIK NR 2 Kryteria Weryfikacji propozycji zadań pod względem formalno-prawnym

ZAŁĄCZNIK NR 3 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego

ZAŁĄCZNIK NR 4 Harmonogram prac nad tworzeniem budżetu partycypacyjnego

UCHWAŁA NR 908/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY w sprawie tworzenia budżetu partycypacyjnego