Budżet partycypacyjny I edycja 2015

Ilość złożonych propozycji zadań

532

Ilość propozycji zadań poddanych pod głosowanie

259

W głosowaniu wzięło udział

14.919

Ważne głosy oddało

14.867

Ilość osób głosujących przez aplikację elektroniczną

6.021

Ilość osób głosujących tradycyjnie

8.856

GŁOSUJĄCY Z PODZIAŁEM NA GRUPY WIEKOWE

Wiek

Procent [%]

13-16

7,39

17-19

5,38

20-25

10,53

26-40

31,23

41-60

28,54

>60

16,91

GŁOSUJĄCY PRZEZ APLIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ Z PODZIAŁEM NA GRUPY WIEKOWE

Wiek

Procent [%]

13-16

9,63

17-19

6,15

20-25

15,7

26-40

37,22

41-60

23,88

>60

7,42

GŁOSUJĄCY TRADYCYJNIE Z PODZIAŁEM NA GRUPY WIEKOWE

Wiek

Procent [%]

13-16

5,15

17-19

4,62

20-25

5,37

26-40

25,25

41-60

33,21

>60

26,4

PODZIAŁ GLOSUJĄCYCH ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Płeć

Liczba

Procent [%]

Kobieta

8.333

55,85

Mężczyzna

6.586

44,15

FREKWENCJA Z PODZIAŁEM NA DZIELNICE

Lp.

Dzielnica

Liczba głosujących

Procent [%]

1

Błeszno

968

23,42

2

Częstochówka-Parkitka

215

2,49

3

Dźbów

353

6,33

4

Gnaszyn-Kawodrza

365

6,8

5

Grabówka

88

2,04

6

Kiedrzyn

530

18,03

7

Lisiniec

572

6,04

8

Mirów

57

2,52

9

Ostatni Grosz

547

8,51

10

Podjasnogórska

134

4,08

11

Północ

2.827

9,93

12

Raków

1.386

6,33

13

Stare Miasto

408

3,65

14

Stradom

1.513

13,07

15

Śródmieście

783

5,39

16

Trzech Wieszczów

429

4,04

17

Tysiąclecie

1.126

4,07

18

Wrzosowiak

849

3,1

19

Wyczerpy-Aniołów

708

7,71

20

Zawodzie-Dąbie

887

9,97

UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW W DZIELNICACH WE WSZYSTKICH ODDANYCH GŁOSACH

Lp.

Dzielnica

Liczba

Procent [%]

1

Błeszno

4.660

3,82

2

Częstochówka-Parkitka

1.558

1,28

3

Dźbów

2.909

2,39

4

Gnaszyn-Kawodrza

3.303

2,71

5

Grabówka

381

0,31

6

Kiedrzyn

4.986

4,09

7

Lisiniec

5.005

4,1

8

Mirów

412

0,34

9

Ostatni Grosz

4.309

3,53

10

Podjasnogórska

1.160

0,95

11

Północ

25.933

21,27

12

Raków

10.765

8,83

13

Stare Miasto

3.601

2,95

14

Stradom

14.288

11,72

15

Śródmieście

6.410

5,26

16

Trzech Wieszczów

3.434

2,81

17

Tysiąclecie

8.841

7,25

18

Wrzosowiak

5.216

4,28

19

Wyczerpy-Aniołów

6.103

5

20

Zawodzie-Dąbie

8.666

7,11