Budżet partycypacyjny I edycja 2015

W oparciu o podjęte wspólnie ustalenia przygotowane został projekty dokumentów na rok 2015 uwzględniające korekty istniejących procedur. Celem przyjętych zmian było usprawnienie procesu przeznaczania środków miejskich na wskazane przez mieszkańców zadania, stworzenie możliwości realizacji większej liczby zgłoszonych pomysłów oraz dalsza aktywizacja mieszkańców.

ZMIANA PROCEDUR PRZYJĘTYCH PO I EDYCJI BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
– zwiększenie puli środków na budżet obywatelski w Częstochowie
– zmiana nazwy z budżetu partycypacyjnego na budżet obywatelski
– możliwość publikacji na stronie internetowej treści całych propozycji zadań składanych przez mieszkańców
– konieczność konsultowania propozycji zadania z wnioskodawcą w przypadku, kiedy lokalizacja nie obejmuje terenu stanowiącego własność gminy lub kiedy kosztorys przekroczy pulę środków ogólnomiejskich lub przeznaczonych dla wybranej dzielnicy
– utworzenie generatora wniosków, umożliwiającego elektroniczne składanie propozycji zadań, publikacje na stronie internetowej bieżącej informacji na temat statusu wniosku, ułatwiającego pracownikom poszczególnych wydziałów weryfikację formalno-prawną złożonych propozycji zadań oraz umożliwiającego publikację komentarzy merytorycznych pracowników wydziałów stanowiącą przydatną informacje dla mieszkańców podczas głosowania
– uwzględnienie w procedurze i harmonogramie spotkań dzielnicowych, których celem jest ustalenie priorytetów dla dzielnic
– przeszkolenie i zaangażowanie w działania na terenie dzielnic liderów budżetu obywatelskiego
– przygotowanie logo budżetu obywatelskiego w Częstochowie